Esdeveniments Microgestió

Barcelona

  • 5718sh7 rd ipad productividad para empresas
  • iPad Productivitat per a l'empresa
  • 31 Maig de 2018 a las 10:00
  • Descobreix les millors apps per a treballar directament des del teu iPad
  • Més informació
  • 561yxqgdsf jornadas adobe
  • Jornades Adobe
  • 12 Juny de 2018 a las 09:00
  • El futur del disseny UX/UI: Sketch o Adobe XD + Dimension CC
  • Més informació